Historie kraniosakrální osteopatie

William Garner Sutherland, osteopat (1873-1954) ve 30. letech založil obor Kraniální osteopatie. Sutherland byl americký osteopat a student Andrew Taylor Stilla, zakladatele osteopatie. Všiml si důležitosti pohyblivosti lebečních kostí, stejně tak jako účinků omezení tohoto pohybu na celé tělo. Okolo roku 1940 sestavil speciální výcvik v této oblasti v The American School of Osteopathy.

Obor byl rozšířen některými žáky Sutherlanda a postupně i žáky jeho žáků. V konci 70. let další americký osteopat, John Upledger
začal vyučovat kraniální práci mimo obor osteopatie a dal jí jméno "Kraniosakrální terapie".

Dr. John Upledger, osteopat, výzkumník v Michigan State University pokračoval v této práci. Podílel se na mnoha vědeckých studiích v oblasti kraniální osteopatie, sestavil tým výzkumníků se záměrem potvrdit či vyvrátit pohyb kraniálních kostí. Optická a elektronová mikroskopie ukázala existenci cév, nervů, kolagenových a elastických vláken (a tím i pohyb) v kraniálních švech.

Výsledkem jeho výzkumu a praxe bylo založení oboru Kraniosakrální terapie. Sestavil komplexní výxik Kraniosakrální terapie pro osteopaty, lékaře, chiropraktiky, lékaře východní mediciny, psychiatry, psychology, dentisty, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, maséry a další profesionály pracující s tělem.

________________________________________________________________________________________________________________________________

CO JE KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE?

Kraniosakrální osteopatie je holistická metoda k dosažení lepšího zdraví a rovnováhy. Jedná se o velmi jemnou metodu, která uvolňuje fyzické a emocionální napětí ze systému těla a mysli. Vzhledem ke své jemnosti je vhodná pro všechny věkové kategorie, také je vhodná pro děti, miminka i těhotné ženy.

Kraniosakrální osteopatie (označovaná také jako kraniosakrální terapie, CST, CSO) je relativně nová technika a je jednou z velice účinných metod harmonizace těla a nastavení jeho sebeozdravného procesu. Termín "kraniosakrální" pochází ze slov "cranium", lebka, a "sacrum", křížová kost.

Kraniosakrální osteopatie je jemná, kontaktní metoda, která vede ke zlepšení fungování fyziologického systému těla nazývaného Kraniosakrální systém - složeného z membrán a mozkomíšního moku, které obklopují a chrání mozek a míchu.

Kraniosakrální rytmus, jako prostředník mezi tělem, myslí a duší, má regulativní dopad na náš autonomní nervový systém, hormonální systém, funkce orgánů, svalové napětí a na naše emoce. To je důvod, proč kraniosakrální osteopatie nabízí tak široké využití:

 • umožňuje zaměřit se více na strukturální úroveň prací s poraněnými klouby, některými orgány, nebo specifickými oblastmi těla;
 • může uvést do rovnováhy autonomní nervovou soustavu, a tak ovlivnit celkovou vyrovnanost, stejně jako podpořit vaši schopnost vyrovnat se se stresem;
 • může pomoci uvolnit trauma a doprovázet vás na vaší cestě osobního a duchovního růstu.


Kraniosakrální Systém je polouzavřený hydraulický systém zahrnující mozek a míchu.

Dr. Upledger  popsal, že se tento systém skládá z membrán a mozkomíšního moku, které obklopují a chrání mozek a míchu, sahající od kostí lebky (které tvoří kranium), až na oblast kostrče (nebo křížové kosti).

Funkcí mozkomíšního moku je udržovat fyziologické prostředí, ve kterém se mozek a nervový systém může rozvíjet, žít a fungovat. V rámci systému mozkomíšní mok rytmicky pulsuje s frekvencí asi deseti cyklů za minutu. Tento rytmus je nezávislý na srdečním nebo respiračním rytmu.

The craniosacral system's fluid barrier is the dura mater, which also composes the skull's inside lining. This membraneous barrier is also attached to the upper neck vertebrae (C2-C3), the lower back sacrum (S2), and the tailbone (the periosteum of the coccyx).

Dura mater, která tvoří vnitřní výstelku lebky,  je pro tekutinu kraniosakrálního systému nepropustná. Tato membránová bariéra je také připojena k hornmí krčním obratlům (C2-C3), v dolní části zad ke křížové kosti (S2) a kostrči.


Proč je kraniosakrální osteopatie tak účinná?

Zjednodušeně řečeno, pokud lebeční kosti nejsou ve správné poloze, pak ani mozek a centrání nervový systém nemůže být ve správné poloze. Hormonální systém nemůže optímálně fungovat.

I přesto, že pohyb lebečních kostí je menší než polovina tloušťky papíru, lidská hlava je tak jemná a protkaná živoně důležitými nervovými drahami,  že i malé deformace pohybu kostí nebo jejich postavení mohou způsobit různé fyzické nebo psychické příznaky, a často obojí. 


Indikace

Kranio-sakrální Osteopatie je zvláště účinná při léčbě všech neduhů, od drobných bolestí k bolesti silné a přetrvávajících chronických zdravotních obtíží.
Obecně platí, že kranio-sakrální osteopatie pomáhá stimulovat a harmonizovat tělesné a duševní síly jednotlivce. Je vhodné ji aplikovat v případě krátkodobého akutního nepohodlí, stejně jako v chronickém stavu. Přirozená samoregulativní schopnost organismu je podpořena tímto ošetřením tak tyto pomáhá zlepšit funkci mozku, míchy a dalších systémů spojených s centrálním nervovým systémem:

 • nervový
 • imunitní
 • hormonální
 • neuromuskuloskeletální
 • vaskulární a respirační

Níže jsou uvedeny příklady stavů při kterých je vhodná aplikace kraniosakrálního ošetření:

 • autismus
 • astma
 • bolesti hlavy, migrény
 • Downům syndrom
 • deprese
 • enuréza
 • epilepsie
 • horečka
 • závratě
 • ochrnutí obličeje
 • záškuby obličeje
 • glaukom
 • insomnie - nespavost
 • vysoký krevní tlak
 • herpes - opar
 • sinusitida
 • skolioza
 • strabismus
 • zámět středního ucha
 • struma


Co můžete pocítit během CSO ošetření

Většina lidí má všeobecný pocit relaxace, uvolnění (ve skutečnosti někteří mohou během ošetření i usnout). Toto je spojeno se zvýšením množství endorfinů.

Zážitky během CSO ošetření jsou stejně individuální jako klienti a samotní praktici. Zkušenosti se mohou dokonce lišit od jednoho ošetření k dalšímu. Občasi klient může usnout, mohou se objevit vzpomínky nebo mohou být viděny různé barvy. Jiní zažijí pocity v těle jako jsou brnění, teplo / hlad, mravenčení, pulsace, roztahování tkání v jednotlivých částech těla, zvýšený průtok tekutin nebo zlepšení proudění energie.

Comůžete pocítit po CSO ošetření

Stejně jako se mohou lišit jednotlivé zážitky, tak se mohou lišit okamžité výsledky. Tento uvolněný stav může způsobit, že někteří budou potřebovat dlouho spát.
Jiní mohou zaznamenat zvýšení energie. Někteří lidé uvádějí, že se cítí, jakoby někdo pohyboval věcm v jejich těle.

Bezprostředně po ošetření  může dojít ke zmenšení bolesti nebo zvýšení funkce, nebo se může projevit postupně během několika následujících dnů. Pro některé nastat fáze reorganizace jak tělo uvolňuje původní vzorce.

Některá ošetření CSO mohou vyvolat "staré bolesti", které již zmizely. To je dobrá věc !! Staré bolesti nezmizely; poze na nějakou dobu usnuly a čekaly, aby se znovu objevily. Toto odkrytí nabítí příležitost k celkové opravě problému.


Pomůže CSO ošetření i zdravé/nezraněné osobě?

Ano, mnoho lidí se po kraniosakrální osteopatii cítí lépe v širším slova smyslu. Klienti často popisují:

·zvýšená úrověň energie

celková pohoda

·kvalitnější spánek

·dušení svěžest

·vyrovnaný hormonální systém

·lepší zvládání každodenního stresu

·snadnější zvládnutí nachlazení a rychlejší odeznění

·pravidelnná ošetření působí preventivě

·pomáhá zvyšovat fyzickou vitalitu a životní pohodu nejen uskutečněním strukturálních změn, ale má mnohem širší dopad emoční a duševní.


POTRAVA PRO MOZEK......Mějte na paměti, že mozek potřebuje každou minutu 750 ml okysličené krve k udržení normální činnosti. Vyrovnání kranisakrálního rytmu zvyšuje produkci mozkomíšního moku. To na druhou stranu umožňuje potřebnou výživu a údržbu tkání mozku a míchy.

CSO pro děti a miminka

Dítě může být ošetřovánov kterémkoliv věku, obecně 'čím dříve tím lépe'; dokonce i jen několik dní po narození. Ošetření může mít pro kojence preventivní účinek. Jejich kraniální zkušenost se liší od zkušenosti dospělých, protože nemají "vsrtvy" a oni obecně vše cítí jako výsledek. Instinktivně tomu věří.
Kontaktujte nás/ Contact us


Kontakt

Zuzana Youngová Harmonizační studio Osm
Srbská 2, Praha 6
(420)725 324 854 zuzanayoung@seznam.cz