Reconnective Healing®

Rekonektivní léčení

Vaše léčení, vaše změna, vaše evoluce

Rekonektivní léčení vám umožňuje naplno rozvinout svůj potenciál.

Je hmatatelné, měřitelné...

Můžete jej skutečně cítit

Rekonektivní léčení je vědecky uznávaná metoda, je to návrat do stavu optimální  rovnováhy. Tato nová forma účinné bezkontaktní harmonizace nabízí možnost dosažení celoživotního optimálního zdraví - fyzického, duševního, emočního... a ještě více! 

Léčení je návrat k rovnováze; odstranění bloků nebo narušení, abychom se mohli spojit s dokonalostí vesmíru a plnosti našeho bytí. Rekonektivní léčení může přinést  ozdravení na mnoha různých úrovních, včetně fyzické, duševní, duchovní a emocionální. Neřeší konkrétní podmínku, výzvu. Ale možná zjistíte, jako mnoho lidí zjistilo, že v jeho přítomnosti si dovolíte vrátit se do rovnováhy a přitom se ozdravit.

Rekonektivní léčení je často zkušenost, která mění život. Tato harmonizace není pouze fyzická, pouze mentální, pouze emocionální, ale obsahuje evoluci vašeho samotného bytí a vaší esence.

V tomto procesu je inteligence a vesmír poskytne každému člověku uzdravení, které je odpovídající pro jeho konkrétní situaci a okolnosti. Během sezení jsou aktivovány frekvence Rekonektivního léčení. Právě tyto frekvence přinášejí energii, světlo a informace dovolující obnovení, uzdravení a vývoj těla, mysli a ducha.

Rekonektivní léčení přineslo ozdravení z vážných onemocnění včetně: rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS, epilepsie, chronický únavový syndrom, roztroušená skleróza, revma a osteoartritidy, dětskou mozkovou obrnou, plus mnoho psychických a emočních obtíží. Ať už máte fyzické obtíže, zažíváte potíže v některých oblastech svého života, nebo hledáte vyšší jasnost a důvěru, nebo se ve vašem životě tak trochu potácíte, pak pro vás může Rekonektivní léčení být to pravé.

"Každá zkušenost s Rekonektivním léčením je jedinečná. Vymizení obtíží jsou často hlášena ihned v průběhu jediného sezení.; jindy to trvá trochu déle než obtíže zmizí. Pokud máte štěstí, vaše léčení přijde ve formě, kterou očekáváte; a když máte opravdu štěstí, vaše léčení přijde ve formě o které se vám ani nesnilo, ve formě, kterou měl  Vesmír na mysli právě pro vás. "Dr. Eric Pearl

"Rekonektivní léčení je forma hojení, která je zde na planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládá se, že je schopno nás napojit na vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex harmonizačních frekvencí, ale dost možná přes zcela nové pásmo. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích."
(Dr. Eric Pearl) 

Cena za jedno sezení je 2.900 Kč (105 EUR) . Platba probíhá před zahájením vlastního sezení.

Poskytuji sezení buď osobně nebo  na dálku. Distanční sezení funguje kdekoliv a podrobnější informace si můžete přečíst zde

Rekonektivní léčení na dálku

Více informací najdete na: www.thereconnection.com

Podívejte se na videa s Ericem Pearlem   www.youtube.com/watch?v=306MHTig2jo

                                                          www.youtube.com/watch?v=nBdMfH3EURs

Kontaktujte nás/ Contact us


Kontakt

Zuzana Youngová Harmonizační studio Osm
Srbská 2, Praha 6
(420)725 324 854 zuzanayoung@seznam.cz