Reconnection - Znovunapojení

Reconnection je urychlená výměna Energie, Světla & Informací  obsažených ve frekvencích rekonektivní harmonizace. Je to záměrné vytváření spojení tří sytémů: energetických drah naší planety, meridiánových drah lidského těla a vesmírné energetické mřížky. Reconnection je zážitek, který zažijete jednou v životě, který  vás spojí s nadčasovým systémem inteligence.

Původně byly meridiánové dráhy, někdy také nazývané akupunkturní linie, na našem těle napojeny na mřížové linie, které obestírají planetu a protínají se na známých silových místech jako je Machu Picchu a Sedona. Tyto linie pokračovaly dál ven a napojovaly nás na obrovské sítě, které nás svazovaly s celým vesmírem.

Každé z našich těl má svoji vlastní soustavu energetických linií a bodů.  Ačkoli z toho, čím dříve bývaly, zůstaly jen zbytky, tyto linie a body nám stále slouží jako  naše rozhraní s vesmírem: kanál, který umožňuje naši komunikaci energie, světla a informací mezi velkým a malým, makrokosmem a mikrokosmem, vesmírem a lidstvem. V jednom okamžiku jsme se odpojili od těchto linií a ztratili jsme plnost našeho vrozeného spojení s vesmírem, a toto nás vzdálilo od našeho původně rychlé a obsáhlé míry rozvoje. Reconnection  přináší "nové" axiální linie které nás znovu napojují na silnější a vyvinutější úroveň než kdy předtím.

Tyto linie jsou součástí nadčasové sítě inteligence, paralelně-dimenzionálního systému, který čerpá základní energii k obnovení funkcí lidského těla.

Reconnection  - Znovunapojení vede k nasměrování osoby na její životní cestu - ať už je na ni připravena či nikoliv. Zjistěte, co má Vesmír pro vás ve svém obchodě!...

  • Reconnection - Znovunapojení zpomaluje proces stárnutí našeho fyzického těla
  • Lidé si reorganizují jejich život směrem k harmonii a zklidní se
  • Lidé jsou spokojenější s jejich životem a užívají si jejich vyšší zdatnost
  • Obecně se lidem po Reconnection - Znovunapojení zlepší vztahy s rodinou, příbuznými, přáteli, spolupracovníky
  • Reconnection - Znovunapojení snižuje úroveň stresu a navrací organizmus ke zdraví, rovnováze a vyšší úroveň energie

Poznámka: Je doporučeno před Reconnection - Znovunapojením absolvovat jedno až tři sezení Rekonektivní harmonizace, není to však podmínkou.

Reconnection - Znovunapojení sestává ze dvou sezení, která trvají přibližně 45 minut, ideálně ve dvou po sobě jdoucích dnech, případně ob jeden den.

Cena Reconnection - Znovunapojení je také důležitá, neboť obsahuje frekvenci 333, součet těchto čísel dává číslo 9 a to je číslo dokončení procesu. Cena činí  333 USD (úhrada v Kč dle aktuálního kurzu).

Rozdíly mezi Rekonektivní harmonizací a Znovunapojením -  Reconnection

Rozdíl mezi Rekonektivní harmonizací a Znovunapojení je v podstatě v záměru. Záměrem Rekonektivní harmonizace je záměr zahojení a ozdravení, ať už na úrovní fyzické, duševní, emocionální, spirituální či jiné. Samozřejmě, aby bylo dosaženo stupně hojení prostřednictvím Rekonektivní harmonizace, do určité míry dojde ke znovunapojení jako součást procesu. Je to toto "Znovunapojení", které umožňuje Rekonektivní harmonizaci být mnohem obsáhlejší než jiné  "techniky", které jsme měli až dosud.

Záměr Reconnection - Znovunapojení je přinést nám znovu plnost našeho vrozeného spojení s vesmírem. K tomuto dochází v průběhu dvou sezení, obvykle je nazýváme jako vaše osobní Znovunapojení. Prostřednictvím Znovunapojení zažijete, do určité míry, i proces hojení jako součást procesu. Přestože se nejedná o zcela oddělené procesy, vaše sezení Rekonektivní harmonizace a Znovunapojení je nutné oddělit.

Pro více informací navštivte  www.thereconnection.comKontaktujte nás/ Contact us


Kontakt

Zuzana Youngová Harmonizační studio Osm
Srbská 2, Praha 6
(420)725 324 854 zuzanayoung@seznam.cz